Plexon


Doorbraken ontstaan waar directeuren elkaar ontmoeten en in openheid
ervaringen uitwisselen omtrent strategische uitdagingen.
Directeuren van grote en middelgrote organisaties zoeken elkaar op om tot
synergie en kruisbestuiving te komen.

Interactie

We komen samen in kleine groepen directeuren van grote en middelgrote organisaties. De groepen worden zo samengesteld dat het daadwerkelijke peer groepen zijn. Dit zorgt voor gemeenschappelijke uitdagingen cq casussen. Dit zijn veelal vraagstellingen omtrent strategieontwikkeling en leiderschap. Deelnemers komen uit verschillende branches. Ze zitten niet in elkaars vaarwater en zorgen voor verrassende perspectieven. Directeuren die elkaars peer zijn zijn van nature meedenkers. Ze zijn oplossingsgericht en willen elkaar graag verder helpen. Vanuit hun ervaring kunnen ze elkaar de weg wijzen naar een nieuw prestatieniveau.

Intervisie

Nieuwe inzichten zorgen voor inspiratie, innovatie en DOORBRAKEN. Werken in peergroepen zorgt voor vertrouwen. Elkaar opzoeken om samen gedeelde uitdagingen te bespreken. Samenwerking. Concrete synergie door samenwerkingsverbanden in vertikaal verband (ketensamenwerking) of horizontaal verband. Peer Learning. Een op een sparren over gedeelde uitdagingen. Elkaar behoeden voor valkuilen en wijzen op witte vlekken. Ervaring uitwisselen. Wat werkt wel en wat werkt niet. Wat zijn de succesfactoren geweest achter de successen.

Innovatie

Directeuren komen in peer groepen bij elkaar. Dit zorgt voor vertrouwen en openheid. Maar ook diepgang. De verscheidenheid aan deelnemende branches zorgt voor openheid en nieuwe perspectieven. BURNING PLATFORMS. Samen werken aan concrete, actuele en vooral urgente, casussen. Dit mobiliseert de DENKTANK en zorgt voor doorbraken.

Plexon

Een krachtig netwerk van honderden CEOs; CXOs; directeuren en bestuurders die de door hen verkregen expertise graag delen met hun peers.

Directeuren over PLEXON:

Deelnemers


Contact

Voor vragen kunt u ook contact met PLEXON opnemen via e-mail.

E-mail: doevendans@plexon.nl